Länsi-Maaningan viitoset ry

Kyläyhdistys Länsi-Maaningan Viitoset perustettiin 9.5.2022 aiemmin toimineen kylätoimikunta Le-Ku-Pu:n jatkoksi. Samalla yhdistys laajeni kolmesta kylästä viiteen, koskemaan myös Petsamoa ja Varpasmaata. Yhdistys perustettiin siksi, koska yhdistyksenä Viitoset voi solmia sopimuksia ja hakea avustuksia. Perustamista edelsi keskustelutilaisuus, johon saapui 23 kylien asukasta, jotka ideoivat vilkkaasti, mitä kyläyhdistys voisi tehdä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylien asukkaiden yhteistyötä, edistää kyläkulttuuria ja asukkaiden viihtyvyyttä (sekä herättää uusia ideoita kylien elinvoimaisuuden lisäämiseksi). Tavoittenamme on on koota kylillä asuvat vakituiset asukkaat sekä kesäasukkaat yhteistoimintaan kyläyhteisön hyväksi sekä edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. 

Kylätoimintaamme ideoimaan ovat tervetulleita kaikki kyläläiset. Kyläyhdistyksen yhtenä tavoitteena on saada aktivoitua kyläläisiä osallistumaan yhteiseen toimintaan. Kylätoiminta edistää kyläläisten hyvinvointia, yhteisöllisyyden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyden kokemusta. 


LEINOLANLAHTI:
Rauhallinen Leinolanlahti mökkipaikkakuntana hyvin suosittu. 

KUROLANLAHTI:

Kurolanlahdessa on runsaasti perinteistä maatalousyrittäjyyttä. 

PULKONKOSKI:

Pulkonkoski on mäkien ja kauniiden maalaismaisemien ympäröimä kylä, jossa on aktiivista ja monipuolista pienyrittäjyyttä sekä kehittyvää maa- ja metsätaloutta. 

VARPASMAA - PETSAMO:

Varpasmaa on kylä Pielaveden rajaa vasten Pulkonkosken takana. Kylä on virkistynyt viime vuosien paluumuuttajien ja mökkiläisten ansiosta. Varpasmaahan kuuluvat päätien varren Kuusela ja Tervaslahti, sekä kauniiden korpimaisemien ja kirkkaiden järvien ja mökkien Petsamo ja Kankaisenmäki.